Sjögrens syndrom utredning

Har du symptom som ger dig anledning att misstänka att du kanske har Sjögrens syndrom bör du söka läkare, för att genomgå undersökningar och utredningar som kan ge besked om det är just denna sjukdom du har.

Det finns många olika symptom som kan tyda på Sjögrens syndrom, men har du haft problem med mycket torra ögon och / eller torr mun under en längre tid ska du inte tveka, utan söka hjälp för dina besvär.

Detta händer när du kommer till läkare

När du kommer till läkare för första undersökningen får du berätta för doktorn om de besvär du upplever.

Försök att få med allt om du har många olika symptom. Även om du kanske inte tror att de hör ihop, är det viktigt att du berättar så att doktorn kan få en helhetsbild av din hälsa. Tyvärr är det ofta så numera, att du inte får ta upp mer än ett problem hos doktorn, men eftersom Sjögrens syndrom är den typ av sjukdomar som kan ge symptom från nästan hela kroppen, måste du här berätta om alla besvär du känt av. Exempel på Sjögrens syndrom utredningsmall.

Var ska du börja?

Ja, det kan faktiskt vara ett av de största problemen, om du inte själv misstänker just Sjögrens syndrom.

Eftersom dina besvär kan dyka upp både i ögonen, munnen, underlivet, magen och en massa andra ställen, är det inte så lätt att veta vilken sorts läkare du ska söka hos.

Ögonproblem är ett av de vanligaste symptomen, och detta medför att många börjar med att gå till optiker för sina besvär. Muntorrhet ger problem med tänderna, och då söker du kanske tandläkare, och inte läkare, så ibland kan det bli många besök och undersökningar innan du äntligen kommer till en läkare som inser att det måste göras en utredning om Sjögrens syndrom.

Sjögrens syndrom utredning och mätningar

De allra första undersökningar som görs, när du väl ställs under utredning för Sjögrens syndrom, är mätningar av din salivproduktion och din tårvätska

När din salivproduktion ska mätas brukar man göra detta i två olika undersökningar. Dels mäts saliven i vila, dels under tuggande. Vid vilotestet får du inte äta, dricka, röka, snusa eller borsta tänderna innan, och du måste också vara utvilad. Du får svälja all saliv du har i din mun, och sedan startar testet med att ett tidur sätts igång. Under en kvart ska du sitta med halvöppen mun och låta din saliv rinna ner i en mugg. När femton minuter gått mäter man hur mycket saliv det kommit. Vid det tuggande testet mäter man hur mycket saliv dina spottkörtlar bilder under tuggstimulans. Du får då tugga på en bit paraffin under en viss tid, och sedan mäts den mängd saliv som bildats under den tiden.

Tårvätska kan också mätas på olika sätt.

Dels kan du få ett tunt papper inom nedre ögonlocket, som får sitta där några minuter under tiden som du blundar. Sedan tas det ut och läkaren kan se hur fuktat det blivit. I en annan metod droppar läkaren en vätska i ditt öga som färgar hinnan som bildas av tårarna grön. Efter det får du blinka, och så mäts hur lång tid efter blinkningen det tar innan denna hinna spricker.

Med dessa ganska enkla mätningar kan läkaren få en uppfattning om hur angripna dina körtlar är.

Vävnadsprov

Efter mätningen av tårvätska och saliv får du genomgå en biopsi.

Det betyder att man tar ett litet vävnadsprov för att analysera. Provet tas på insidan av din underläpp. Du kanske tycker det låter obehagligt, men du får bedövning innan man tar det lilla provet, och det enda obehag du får är att det kan bli lite ömt när bedövningen släpper.

Sialografi och skintigrafi

Sialografi vid Sjögrens syndrom
Sialografi används för Sjögrens syndrom utredning (bild från rontgen.com).

För att undersöka dina spottkörtlar som är de som främst angrips om du får Sjögrens syndrom, kan man också göra en sorts röntgen.

Denna röntgen kallas för sialografi.

Dina spottkörtlar röntgas medan läkaren sprutar in en kontrastvätska. Denna undersökning gör inte ont, men det kan kännas lite jobbigt eller obehagligt eftersom du måste gapa under tiden undersökningen pågår.

 

Skintigrafi innebär att en kamera tar bilder av dina spottkörtlar medan en läkare sprutar in en mycket liten mängd av ett radioaktivt ämne. Ämnet sprutas in i ett blodkärl i ditt armveck. Bilderna tas sedan under cirka femtio minuter innan du får ta en brustablett som stimulerar din salivproduktion. Därefter fortsätter kameran att ta bilder under ytterligare trettio minuter.

Diagnosen kan ställas

Efter att du berättat om dina symptom kan läkaren ana om du lider av Sjögrens syndrom, och efter utredning med hjälp av ovan nämnda undersökningar kan han eller hon sedan ställa en säker diagnos, och du kan börja få behandling för dina besvär.