Sjögrens syndrom symptom

Sjögrens syndrom är en sjukdom som hör till de reumatiska sjukdomarna, men det är kanske inte som reumatisk man först tänker på den.

När du hör talas om en reumatisk sjukdom tänker du troligen i första hand på värkande och stela leder, och det är just sådana symptom de flesta reumatiska sjukdomar har. Du kan få ont i lederna av Sjögrens syndrom också, men det är nog inte det symptom man först pekar på när man misstänker denna sjukdom.

De vanligaste symptomen

Om du har Sjögrens syndrom, har du en autoimmun sjukdom där ditt immunförsvar går till attack mot körtlarna i kroppen och orsakar inflammation i dessa.

Ofta handlar det om spottkörtlarna och tårkörtlarna, vilket gör att dina ögon och din mun blir torra. Men, sjukdomen kan ge andra besvär också och de vanligaste symptomen kan i stora drag beskrivas så här:

  • dina ögon blir torra och svider
  • du blir torr i munnen
  • din näsa kan bli torr
  • du blir mycket trött
  • du kan bli torr i underlivet
  • du kan få ledvärk

Detta är de viktigaste symptomen, men du måste veta att du också kan känna av dessa symptom utan att ha Sjögrens syndrom. Det är inte så att alla som har torra ögon och en besvärlig muntorrhet lider av just Sjögrens syndrom. Torra ögon, och torra slemhinnor är ganska vanligt hos äldre personer till exempel, och behöver då inte alls vara tecken på denna sjukdom.

Stor trötthet

En mycket stor trötthet är något som de flesta med Sjögrens syndrom lider av.

Denna trötthet kan göra att du kanske måste sjukskrivas i perioder, och du kan behöva sova mer än tolv timmar per dygn när det är som värst, och det är ändå inte säkert att du känner dig utvilad när du vaknar. Denna trötthet, liksom andra symptom brukar komma och gå i perioder, och man säger att sjukdomen går i skov. På detta sätt brukar även andra reumatiska sjukdomar fungera. Bra och dåliga perioder varvas, och om du har tur kan de bra perioderna vara så bra att du i stort sett är besvärsfri. Hur långt ett skov är varierar från person till person.

En del kan vara besvärsfria flera år, medan andra knappt märker av de bättre perioderna alls, utan tycks ha skov som går i varandra.

Torrhet i ögon, mun och näsa

symptomOm du inte varit drabbad kan torra ögon och torr mun kanske inte låta så farligt, men faktum är att detta kan ställa till stora problem.

Ögon som ständigt känns grusiga, och svidande på grund av att tårvätskan inte räcker till är nog så besvärligt. Ögonen blir då också känsligare för yttre påverkan som av rök, ljus och luftdrag. När spottkörtlarna inte fungerar ordentligt, så att munnen och svalget blir torrt orsakar det problem med att svälja maten. Det kan kännas som om maten fastnar i halsen när du äter, och det kan också förändra ditt smaksinne. Maten smakar helt enkelt annorlunda.

Du kan också drabbas av torr hosta när halsen blir torr, eller bli hes. Om näsans slemhinnor blir torra ökar risken för att blöda näsblod, och ditt luktsinne kan försämras.

Dessutom kan du få problem med dina bihålor.

Torr hud

Att din hud blir torr är också en följd av Sjögrens syndrom.

Torr hud ger besvär som klåda och i vissa fall hudutslag. Du kan också bli känslig för solljus på grund av att huden är så torr.

Smärta i leder och muskler

Ont i lederna på grund av Sjögrens syndrom är inte ovanligt.

Vanligast är det att handen och fingrarna gör ont, och denna värk brukar vara värst på morgonen. Även värken går i skov.

Förutom ledvärk kan du också få ont i musklerna i dina armar och ben.

Magbesvär

Sjögrens syndrom kan också ge dig magbesvär, något som du kanske vanligen inte förknippar med reumatiska sjukdomar, men du kan få ont i magen och bli illamående på grund av att slemhinnan eller körtlar i magen angrips.

Om din bukspottkörtel blir inflammerad kan det göra att du smälter maten sämre, och att du inte kan ta upp den näring som finns i maten ordentligt, vilket kan leda till att du får näringsbrist. Om slemhinnan blir påverkad kan du få svårt att tillgodogöra dig vitamin B12, och då får du en sorts blodbrist som man måste behandla.

Ytterligare besvär

Här har du kunnat läsa om de problem som vanligast uppstår om du får Sjögrens syndrom, men det finns ännu fler organ som kan påverkas, och därmed ännu fler symptom.

Om du blir torr i underlivet kan det medföra att du råkar ut för svampinfektioner, och det kan göra att du får ont, och kanske blöder när du har sex.

Du kan ha lättare att drabbas av njursten eller njurinflammation vid Sjögrens syndrom, och ibland kan också dina lymfkörtlar i armhålorna svullna.