Sekundärt Sjögrens syndrom

Här kan du läsa om Sekundärt Sjögrens syndrom.

Den autoimmuna sjukdomen Sjögrens syndrom, som hör till de reumatiska sjukdomarna, finns i två olika former.

Om du drabbas av Sjögrens syndrom utan att ha några andra reumatiska besvär har du fått den form som kallas primärt Sjögrens syndrom. Den andra formen heter sekundärt Sjögrens syndrom, och denna form av sjukdomen har du om du får syndromet tillsammans med en annan reumatisk sjukdom. De reumatiska sjukdomar som främst kan ge sekundärt Sjögrens syndrom är RA (reumatisk artrit) och SLE (systemisk lupus erythematosus). Allra störst risk att drabbas av sekundärt Sjögrens syndrom har du om du lider av SLE, där det är så många som 40 – 50% av patienter med denna sjukdom som också drabbas av sekundärt Sjögrens syndrom.

Om du har RA, är risken inte fullt så stor, eftersom det är cirka 15% av de som har RA som också får sekundärt Sjögrens syndrom.

Detta är sekundärt Sjögrens syndrom

Sjögrens syndrom, i dess båda former, är en reumatisk sjukdom som också är autoimmun, det vill säga din kropps immunförsvar angriper den kropp det ska skydda.

Vid Sjögrens syndrom är det körtlar som angrips, och i första hand brukar det vara tårkörtlarna och spottkörtlarna som drabbas.

De vanligaste symptomen är därför att du kan få problem med mycket torra ögon, och en torrhet i munnen som både gör det besvärligt att svälja, samt äventyrar din tandhälsa. Men, det är inte bara torra ögon och torr mun som kännetecknar Sjögrens syndrom.

Andra körtlar i din kropp kan också angripas, och då blir förstås symptomen och besvären olika beroende på vilka körtlar som är angripna.

Många olika besvär

Eftersom många olika körtlar kan angripas, blir också besvären mycket olika, och det varierar både mellan individer och över tid.

Ett mycket vanligt symptom, förutom torra ögon och muntorrhet, är trötthet, och denna trötthet kan komma och gå så att du vissa perioder inte känner av den alls, medan du ibland kanske till och med behöver vara sjukskriven på grund av den svåra tröttheten.

Du kan också få ont i dina leder, och det beror på att det uppstått en inflammation i lederna på grund av Sjögrens syndrom.

Muskelsmärtor är också ganska vanliga, och de brukar upplevas ungefär som de smärtor man kan få vid fibromyalgi.

Sjukdomen kan också drabba bukspottkörteln och slemhinnan i magsäcken, vilket i båda fallen kan ge upphov till att ditt upptag av olika näringsämnen försämras, och du kan få brister av till exempel vitamin B12. Om dina lungor blir angripna är det sannolikt att du får astmaliknande besvär, med hosta och pipande andning, och detta kan utlösas av bland annat starka dofter.

Kronisk sjukdom

Sekundär Sjögrens syndrom är, liksom den primära formen, en sjukdom som du får dras med resten av livet om du en gång drabbas.

Sjukdomen är kronisk, och det finns ingen botande medicin att få.

Däremot kan du få mediciner och behandling för att dämpa och lindra de olika besvären sjukdomen ger dig.

Inte alltid lätt att få en diagnos

Eftersom denna sjukdom kan ge så många olika symptom, kan det ta tid innan du får den rätta diagnosen.

Ibland kan det bero på att du inte vet var du ska söka hjälp.

Det beror ju på vilka symptom du känner av, vart du vänder dig för att få hjälp. En del söker hos optiker eller ögonläkare, eftersom det är just ögonproblemen som är det primära, medan andra kanske söker hjälp hos sin tandläkare. Vanligt är att du får besöka många olika läkare innan man till sist kommer underfund med att det är just Sjögrens syndrom du har.

Kanske kan det vara lite lättare att få en diagnos när det handlar om sekundärt Sjögrens syndrom, åtminstone om du sedan tidigare har en känd reumatisk sjukdom.

Dels kan man då koppla dina problem till denna sjukdom, dels går du förmodligen hos en reumatolog, och det är där man kan Sjögrens syndrom, eftersom den hör till de reumatiska sjukdomarna.

Utvecklas långsamt

Sjukdomen utvecklas oftast ganska långsamt, och det är också en sjukdom som går i skov.

Det betyder att det varvas bättre och sämre perioder, och du kan i bästa fall vara besvärsfri under lång tid, för att sedan få ett skov där torrhet, trötthet och kanske även ledvärk slår till.

De allra flesta får inga besvär från de inre organen över huvud taget, men det kan drabba ett fåtal.

Det är viktigt att du går på regelbundna kontroller om du har Sjögrens syndrom. Detta eftersom det föreligger en liten ökad risk att du kan få tumörsjukdomar i lymfsystemet när du har sekundärt Sjögrens syndrom.