Primärt Sjögrens syndrom

Här kan du läsa mer om primärt Sjögrens syndrom.

Sjögrens syndrom (SS) är kanske mest känt för att vara en sjukdom då du blir extremt torr i ögonen och munnen. Det är kanske inte lika känt att Sjögrens syndrom ingår i gruppen reumatiska sjukdomar, och att det är en så kallat autoimmun sjukdom. Autoimmun betyder att immunförsvaret av någon anledning angriper din egen kropp.

Sjögrens syndrom kan delas upp i två delar. Dels är det primärt Sjögrens syndrom, när du får sjukdomen som enda sjukdom. Sekundärt Sjögrens syndrom heter det om du får sjukdomen tillsammans med någon annan reumatisk sjukdom. Det är framför allt om du har SLE eller reumatisk artrit som sekundärt Sjögrens syndrom kan visa sig.

Drabbas du av primärt Sjögrens syndrom, behöver du alltså inte ha någon annan reumatisk sjukdom.

Vem får Sjögrens syndrom?

Vad som orsakar Sjögrens syndrom känner man inte till så väl, vare sig det gäller den primära eller den sekundära formen av sjukdomen. Att det finns ett visst mått av ärftlighet inblandat när det handlar om primärt Sjögrens syndrom vet man, men det är också troligt att det krävs en utlösande faktor. Det finns teorier om att denna utlösande faktor kan vara ett virus.

Sjukdomen är vanligare bland kvinnor än bland män, och då det gäller den primära formen är det så stor andel kvinnor som nio av tio drabbade. Det är vanligast att man får sjukdomen i medelåldern, men man kan också drabbas både tidigare och senare än så.

Primärt Sjögrens syndrom är ganska ovanligt, och det är ungefär en halv procent av Sveriges befolkning som har sjukdomen. Den sekundära formen, där man alltså också har en annan reumatisk sjukdom, är vanligast bland patienter som har SLE. Av dem är det 40 – 50 % som drabbas av Sjögrens syndrom, medan det är ungefär 15 % av de som har reumatisk artrit som också har Sjögrens syndrom.

Vad är Sjögrens syndrom?

Detta är alltså en autoimmun sjukdom, då immunförsvaret vänder sig mot den kropp det egentligen ska försvara. När det gäller Sjögrens syndrom är det i första hand de körtlar som producerar saliv och tårvätska, spottkörtlarna och tårkörtlarna, som angrips och blir inflammerade. Detta gör att du får torra ögon, och blir torr i munnen, som är de vanligaste symptomen, men även de körtlar som producerar fukt i slidan kan angripas, och då ge torra slemhinnor i slidan. Det kan också uppstå inflammation i lederna som gör att du får ont.

Många besvär av Sjögrens syndrom

Om du bara hört talas om Sjögrens syndrom som något som kan ge besvär med torra ögon och muntorrhet, finns det en hel del att lära för att förstå hur denna sjukdom fungerar. Även om dessa symptom inte är ”bara”, utan kan vara nog så besvärliga finns det också en mängd andra problem som orsakas av Sjögrens syndrom.

Här kommer en lista på de vanligaste besvären av Sjögrens syndrom:

 • Svag tårproduktion, som orsakar svidande, grusiga ögon, som också kan bli ljuskänsliga. Klåda eller heller inte en ovanlig följd av torra ögon.
 • Muntorrhet. Detta kan ge ändrade smakupplevelser, och det är inte ovanligt om du blir känslig för kryddad mat, till exempel. Du kan få svårt att svälja mat som är torr, om du inte dricker samtidigt. Du kan också uppleva att tungan fastnar i gommen, under natten när du sover.
 • Muntorrheten kan också orsaka tandlossning, eller svamp i munnen. Torrhosta kan också orsakas av torrhet i munnen.
 • Nästorrhet. Detta kan vara obehagligt, och orsakar ofta at du får nästäppa, framför allt under natten. Du kan också ha lättare för att blöda näsblod på grund av att näsan är torr.
 • Minskad produktion av fukt i slidan kan orsaka återkommande svampinfektioner. Du kan också känna smärta vid samlag.
 • Din hud blir torr och du kan bli känslig för sol.
 • Du kan drabbas av kronisk trötthet, vilket är ett av de vanligaste symptomen vid denna sjukdom. Denna trötthet orsakas både av sjukdomen i sig, men också av att du sover sämre därför att du måste upp och dricka vatten under natten.
 • Vid primärt Sjögrens syndrom är det inte helt ovanligt att dina njurar angrips, och att du riskerar att drabbas av njursten.
 • Din bukspottkörtel kan bli inflammerad, vilket kan leda till att ditt näringsupptag försämras.
 • Du kan få brist på vitamin B12, om slemhinnan i magsäcken angrips. Denna blodbrist måste behandlas.
 • Du kan få ont i leder och muskler. Smärtan i musklerna påminner om de smärtor du kan uppleva om du har fibromyalgi, medan ledsmärtorna kan likna, men sällan är, artrit.
 • Ditt nervsystem kan drabbas så att du får domningar, nedsatt känsel eller smärta, oftast i benen.
 • Dina lungor kan angripas och då drabbas du av symptom som liknar astma. Slemhinnorna i dina luftrör blir torra, och du kan reagera på exempelvis starka dofter, med pipande andning och hosta. Det kan också ge inflammation i de yttersta luftblåsorna, eller i den hinna som omsluter dina lungor.

Behandling

Den behandling du får om du har Sjögrens syndrom, är en behandling för att lindra de besvär sjukdomen ger dig. Sjukdomen i sig är kronisk och du kan alltså inte bli botad från den, men det finns mediciner för att behandla torra ögon, torr mun och de flesta andra symptom du kan ha.

Det är också viktigt att sköta munhygienen extra noga eftersom torra slemhinnor i munnen ökar risken för karies och tandlossning. Det finns också sugtabletter och andra medel som stimulerar salivproduktionen som kan hjälpa till att hålla en bra munhygien.