Sjögrens syndrom ärftlighet

Har du drabbats av Sjögrens syndrom så vill du förstås veta så mycket som möjligt om sjukdomen, både om olika symptom, hur den fungerar och varför just du har fått denna sjukdom. Här kan du läsa lite om vilka som drabbas och kanske kan du hitta något svar på frågan varför du drabbats.

Vem får Sjögrens syndrom?

Detta är en sjukdom som oftare drabbar kvinnor än män, och den bryter vanligtvis ut när du är i medelåldern.

Om vi ser på den form av sjukdomen som kallas primärt Sjögrens syndrom, är det 90 % av alla som drabbas som är kvinnor. Du kan få sjukdomen om du är man, men av siffrorna kan du se hur liten den risken är. Du kan också, oavsett om du är man eller kvinna, få sjukdomen i andra åldrar än medelåldern, men däremot är det ytterst sällsynt att någon drabbas av denna sjukdom i barndomen.

Den andra formen av sjukdomen, som kallas för sekundärt Sjögrens syndrom, kan du få om du har en annan reumatisk sjukdom, och då är det störst risk att du får sjukdomen om du tidigare har den reumatiska sjukdomen SLE. Mellan 40 och 50 procent av patienter som har SLE drabbas också av sekundärt Sjögrens syndrom.

Varför?

Att säkert säga varför du drabbas av denna sjukdom går inte.

Vetenskapen har inte hittat någon lösning på den frågan än.

Man tror att det måste finnas någon faktor som utlöser sjukdomen, både när det handlar om den primära och den sekundära formen. Den teori man har idag är att den utlösande faktorn kan vara ett virus. När det gäller primärt Sjögrens syndrom är det också klart att det finns en viss ärftlighet. Forskare har hittat ett speciellt arvsanlag som kan ge dig en ökad risk att drabbas av den primära formen av sjukdomen. Kanske har du någon mer i din släkt som har sjukdomen? Det är nämligen ganska vanligt att man kan hitta flera personer i samma släkt som drabbats av Sjögrens syndrom.

Då handlar det i de flesta av fallen om primärt Sjögrens syndrom.

Detta att man kan se att det är vanligare med Sjögrens syndrom i en del familjer än i andra stöder också ytterligare teorin om att det kan ligga ärftlighet bakom sjukdomen, men än så länge så är det i stort sett bara teorier, och forskarna får jobba vidare innan du kan få ett fullständigt svar på varför just du har drabbats av Sjögrens syndrom.